B12 en Stikstofmonoxide


logo.jpg (17401 bytes)

Google

 

Niet onderkend vitamine B12 probleem


In Europa lopen er miljoenen mensen rond met neurologische klachten, dementie problemen, geheugenverlies, chronische vermoeidheid zonder dat er ooit serieus naar de B12 kant is gekeken. Dit kan je uiteindelijk dusdanig ondermijnen dat het alles sloopt. Voorbeelden van klachten:

- Snel geprikkeld zijn
- Smorgens al moe zijn en hele dag lopen te geeuwen
- Geheugenverlies
- Omdraaien van woorden
- Zenuwtrekjes en trillen
- Het erg koud hebben
- Niet herstellen na sport

Zaken die absorptie van B12 uit voeding ondermijnen zijn een tekort van de stof intrinsic factor in de maag, darmproblemen, maagzuurremmers, narcoses en verdovingen, gebruik van antibiotica en maagvirussen zoals je bijvoorbeeld bij ME goed kan zien.

Is er een opname probleem dan kun je kiezen uit regelmatige injecties in de bilspier of zuigtabletten, neem dan wel het beste soort: methylcobalamine

Aanvullende informatie voor deze pagina is zeer welkom, veel ouderen lopen met klachten rond die voortkomen uit een B12 tekort en geen huisarts die dit standaard laat testen. Vraag hier dus na bij de arts/specialist, kom voor je eigen gezondheid op.

Ik heb zowel bloedtest gedaan en test met de NES apparatuur. Bloedwaardes waren aan de minimale kant maar qua werking op cellulair niveau op de NES diep in het rood. Apparaat gaf ook aan de dunne darm en maag gestressed waren dus die spelen ook een belangrijke rol in het probleem.

Ook betablockers en cholesterolremmers zijn stikstof aanjagers. Had je al lage B12 waarden dan zou dit vele bijwerkingen kunnen verklaren zoals slaapproblemen, geheugenproblemen, spierklachten, vermoeidheid etc etc.

Ron

 

Te hoge stikstof niveaus door toxines en rol vitamine B12


Veel mensen zijn niet meer in staat op te boksen tegen de dagelijkse stroom toxines. Door deze toxines, chronische ontstekingen (door bijv overdaad aan omega 6 vetzuren) en chronische stress maakt het lichaam continue stikstof (stikstofmonoxide) aan. Door een teveel aan stikstof (NO) krijg je problemen door de stof peroxynitriet. Dit is de sloper van hersen- en zenuwcellen, DNA en het omliggende weefsel. Deze stof kan zelfs de natuurljke barriere tussen je bloed en hersenen verzwakken zodat toxische stofen (chemicaliŽn/zware metalen) gemakkelijker je hersenen kunnen binnendringen.

Dit proces gaat gepaard met extreme vermoeidheid, spierpijnen (met name nekgebied), neurologische problemen en verzwakte afweer. Bij fysieke inspanning stijgt het stikstof niveau nog verder maar ook medicatie zoals bijv Viagra en cholesterolremmers (statines) verhogen het stikstof niveau en zullen dus de klachten kunnen verergeren. Bij de ene aandoening zullen reakties op bacteriŽn, schimmels en virussen de stikstofproduktie verhogen, bij de andere persoon zoals mijzelf chemische stoffen zoals rook, lijmdampen, weekmakers en pesticiden zoals organo fosfaten. En wat blijkt nu de grootste opruimer van stikstof te zijn? Juist B12, maar dan wel in hoge hoeveelheden. Dus niet de absurd lage waardes die de medische sector hanteert. Aan B12 is door big pharma niets aan te verdienen en niet te patenteren. B12 past dus in het rijtje van goedkope gifopruimers zoals geelwortel, vitamine C, spirulina etc etc.

Geen huisarts in Nederland die dit weet, hun B12 waarde is gebaseerd op bloedarmoede, niet op een lichaam dat overbelast is door chemische en geestelijke stress. Door deze absurd lage waarde zullen dankzij onwetenheid, toegenomen chemische stress, onvolwaardige voeding (dus meer ontstekingen) neurlogische aandoeningen, chronische ziekten en kanker alleen maar verder toenemen. Een "normale" B12 serumwaarde zegt helemaal niets over het B12 niveau op weefsel/hersen niveau. Zolang we dit verhaal niet serieus nemen zullen de problemen alleen maar toenemen. De Duitse wetenschapper Warburg zei in 1931 al dat kanker het gevolg was van tekort aan zuurstof in het weefsel waardoor je verzuring krijgt. Deze verstoorde balans tussen zuurstof en stikstof zal bij menige ziekte wel eens de belangrijkste oorzaak kunnen zijn. Tijd dat de heren medici deze kant serieus gaan nemen.

Volgens de Amerikaanse professor (Biochemistry & Genetics) Martin Pall speelt de NO/ONOO cyclus een belangrijke rol bij de problemen met aandoeningen zoals fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), posttraumatische stress en bij MCS (overgevoeligheid voor chemische stoffen. Een te hoge NO waarde kan oa worden veroorzaakt door pathogenen, straling, pesticiden en door chemische stoffen.

Lees verder


Aan de aanvragers van laboratoriumdiagnostiek (mbt B12)

Voor de vraagstelling “vitamine B12 deficiŽntie” wordt door de AKC al vele jaren de bepaling van vitamine B12 in serum als diagnostische test aangeboden. Door de toename in kennis van de metabole gevolgen van een tekort aan vitamine B12 weten we dat die bepaling niet voldoende sensitief is om alle vitamine B12 deficiŽnties op te sporen. De biochemische achtergrond daarvan is dat vitamine B12 in serum verdeeld is over twee verschillende transporteiwitten, waarvan slechts ťťn vitamine B12 beschikbaar maakt voor de weefsels. Dat is het transcobalamine-gebonden vitamine B12.

Niet alleen in theorie maar ook in de praktijk blijkt de verhouding sensitiviteit/specificiteit voor de opsporing van vitamine B12 deficiŽnties gunstiger voor het transcobalamine-gebonden B12 dan voor de totale B12-concentratie in serum. Sinds kort beschikken we over de mogelijkheid deze nieuwe parameter, die “actief B12” wordt genoemd, reproduceerbaar en geautomatiseerd te meten. Om praktijkervaring met de nieuwe bepaling op te doen, zullen we voorlopig gedurende een aantal maanden bij elke aanvraag voor een vitamine B12 bepaling de bepaling van actief B12 toevoegen als de uitslag van totaal B12 lager is dan 300 pmol/l.

Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat onder die waarde het aantal discrepante uitslagen significant toeneemt. Als, na deze evaluatieperiode, zou blijken dat de actiefB12 bepaling de totaalB12 bepaling geheel kan vervangen, zal deze laatste voor de indicatie deficiŽntie-onderzoek kunnen worden afgeschaft. Voor de afname van het bloedmonster heeft deze verandering geen gevolgen. In gevallen waar ook Actief B12 onvoldoende duidelijkheid verschaft, kan het laboratorium op aanvraag ook de metaboliet methylmalonzuur bepalen. De referentiewaarde voor ActiefB12 is “> 20 pmol/l”.

Samenvatting: De AKC introduceert de bepaling van Actief B12 ter verbetering van de diagnostiek van vitamine B12 deficiŽntie, voorlopig als extra bepaling indien het totaal B12 < 300 pmol/l.

Met vriendelijke groet,
Prof.dr. J.Lindemans, Dr.R.de Jonge, Klinisch chemici
Erasmus MC


Heb je aanvullende informatie of een persoonlijke NO ervaring email mij dan even.

Ron


 

 

Subpagina's
B12 vs Chemo
Fybromyalgie
Hersenen
Kanker
Medicijnen
Nuttige sites
Opname probleem
Ouderen
Professor Pall
Verdoving/narcose

  

free hit counters


View My Stats